słów-mowa, pro publico bono
           3e to rodzaj "obiektywu", przez wziernik którego zaglądamy i z właściwą sobie wrażliwością rozpoznajemy obecną rzeczywistość dzieląc się swoim rozpoznaniem.
           Wyrasta nasze 3e z trzech konkretnych miar, które można "zważyć", to znaczy: dotknąć, zmierzyć i ocenić. Są nimi: efektywność, ekonomiczność i etyczność. Jednak samo 3e jest czymś zupełnie różnym od miar na których wzrosła, ma własną tożsamość przedmiotową, jest czymś Nowym i Dobrym jednocześnie. Aby zrozumieć istotę tegoż "dobrego", przez chwilę efektywność niech będzie zielenią, ekonomiczność czerwienią a niebieskie niech wyjdzie z etyczności. Te trzy podstawowe, bardzo różne miary nałożone jednak na siebie, a każde z taką samą intensywnością, dają "nową", nie czwartą, "NOWĄ" miarę - BIEL, ...i staje się ona Prawdą dla innych.
           Gdyby nie pisano o tym w książkach, dziś już wiedzy oczywistej, przeciętny umysł ludzki długo by krążył aby prawdę taką o "bieli" wyabstrahować z tych trzech rodzajów "ciemności".
3e zatem jest WYNIKIEM powstałym z takiego rodzaju patrzenia.


           Dla Przestrzeni Publicznej 3e to ---> Cel jednostkowy ---> w danej chwili najważniejszy z wszystkich potrzebnych ---> osiągnięty przy optimum kosztów.
To DOBRE narzędzie do pracy w przestrzeni publicznej


Wróć na stronę główną.

KWW